Další zaslané Raspberry Pi z Německa

To, že největší počet zákazníků využívajících naši službu Raspberry Pi Hostingu  pochází z Německa potvrzuje další balíček z Berlína. Děkujeme za důvěru.